Домейн регистрация

От месеци ноември 2015 sitemo.net предлага регистрация на нови домейн имена. 

Накратко домейн (domain name) е името, под което ще се разположи вашата уеб страница (сайт), когато бъде създадена и публикувана в световната мрежа. Думата домейн е на английски и означава област, територия, сфера. Т.е. това е име на вашата лична територия в интернет пространството.

Още едно обяснение - домейн името е името, което изписвате за да разгледате уеб сайт. Пр. за да ползвате търсачката google, трябва да изпишете google.com Така домейн името служи за идентификация.